кріогенна текстура


кріогенна текстура
криогенная текстура - cryogenic structure - *kryogene Struktur – текстура тонкодисперсних і органогенних багаторічномерзлих порід, утворених сегрегаційною кригою. В залежності від величини та форми льодових включень та їх розташування розрізняють К.т.: масивну, пошарову, сітчасту, лінзоподібну та ін.

Гірничий енциклопедичний словник, т. 1. – Донецьк: Східний видавничий дім. . 2001.